„Вози вози“ пројекат старија јаслена група

Старија јаслена група васпитачи Данијела Миловановић и Јасмина Стевановић
За време трајања пројекта ,,Вози, вози“, у старијој јасленој групи, деца су имала прилику да кроз игру истражују и проширују своја искуства, откривају и долазе до нових сазнања. У просторним целинама деца су од расположивог материјала, средстава и играчака правила камионе и багере. Сазнали смо да воз има вагоне и иде по шинама. Израдили смо ,,Буцкову возалицу-воз“ са којим смо путовали кроз наш вртић, а након путовања направили ,,Мапу вртића“. Наша знања проширујемо у  Народној библиотеци ,,Стеван Сремац“ и сазнајемо правила понашања пешака у саобраћају и одговоре на питања,,Чиме можемо да се возимо,,,Чиме можемо да правозимо разне материјале, ,,Ко вози авион“. Као заједнички продукт наше групе, ,,Вози, вози“ и пројекта ,,Крећемо се, креће се“ мешовите јаслене групе, израђујемо дидактичко средство ,,Вртилицу“.
Кроз различите активности остварили смо и добру сарадњу са родитељима, особљем, децом и локалном заједницом.