Добро дошли!

Добро дошли у Предшколску установу „Буцко“ из Сокобање.

Мисија Предшколске установе „Буцко“ је васпитно-образовни рад са предшколском децом који се реализује кроз целодневне и полудневне облике рада,  остваривањe  обавезног предшколског  програма,  негe  и превентивнe  здравственe  заштитe, превенцијe  насиља, злостављања и занемаривања, што је од великог значаја за дете, породицу и друштво.

Визија Предшколске установе „Буцко“ је установа по мери детета у којој се свако дете осећа сигурно и прихваћено, учи оно што живи,  уз добро организован васпитно-образовни и тимски рад стручног кадра који брине о њима, доста играчака и дидактике, позитивне енергије  и љубави.

Наш мото је: „Васпитање деце је посао у коме морамо знати како да трошимо време да га не бисмо изгубили.“ (Жан-Жак Русо)