Програм услуга

Основна делатност Установе је васпитање и образовање деце предшколског узраста. Установа обавља и делатност исхране, неге и превентивне здравствене заштите.

Васпитањем и образовањем се обезбеђује хармоничан физички, умни и социо-емоционални развој, негује комуникација и стваралаштво, деца уводе у културу и припремају за успешно укључивање у друштвену заједницу и школу.

Негом се одржава дечја хигијена и задовољавају потребе деце за сном, исхраном, и боравком на ваздуху, а интеракцијом у процесу неге доприноси се социјализацији и општем развоју детета.

Превентивном здравственом заштитом се медицинским методама чува здравље деце и спречава јављање болести путем профилаксе и одговарајућим третманом свих фактора који угрожавају дечје здравље.

Исхраном деце се, у складу са начелима дијететике и специфичним потребама деце разних узраста, обезбеђује довољно квалитетне хране припремљене на одговарајући начин, неопходне за правилан раст и развој.

У Предшколској установи организованe су:

 • групе деце на целодневном боравку
 • јаслене групе на целодневном боравку
 • групе вртића на целодневном боравку
 • групе припремно предшколског програма на целодневном боравку
 • групе припремно предшколског програма-полудневни боравак.

Деци полудневног боравка омогућен је продужени боравак у Установи у зависности од потребе родитеља.

Боравак трећег детета у Предшколској установи је бесплатан и омогућен је за сву децу из примарне породице. Од 01.06.2002. године обавезу накнаде боравка за треће и свако наредно дете преузела је СО Сокобања. Од обавеза плаћања у целодневном и полудневном боравку изузимају се и деца без родитељског старања, деца са сметњама у развоју и деца из материјално угрожених породица.

Обавезан припремни предшколски програм реализује се у групама полудневног и целодневног боравка у Сокобањи, као и у месним заједницама где постоји потребан број деце.

Поред сталних облика окупљања деце у оквиру Предшколске установе, организују се и други облици рада са децом предшколског узраста и то:

 • ликовне радионице
 • драмске радионице
 • еколошке радионице
 • рекреативно-забавне активности
 • специјализовани курс енглеског језика
 • специјализовани карате курс
 • клуб родитеља који се планира у циљу пружања стручних савета, потребних информација и помоћи по свим питањима везаним за васпитање и здравље деце.

Облици рада

Млађа јаслена група од 6 месеци до 2 године

Старија јаслена група од 2 до 3 године

Млађа васпитна група од 3 до 4 године

Средња васпитна група од 4 до 5 година

Старија васпитна група од 5 до 6 година

Мешовита васпитна група I од 3 до 5,5 година

Мешовита васпитна група II од 4 до 5,5 година

Мешовита васпитна група III од 2 до 5,5 година

Припремно предшколска група од 5,5 до 6,5 година

Болничка група