Пројекат “Котрља се…”

Млађа јаслена група
Медицинске сестре васпитачи – Ивана Милојевић и Ана Миленковић
Пројекат “Котрља се…”
Посматрајући децу током игре у соби уочиле смо да се група деце котрља по подлози. Такав начин игре нам је дао идеју и био повод да покренемо пројекат : „Котрља се…“.
Истраживали смо шта све може да се котрља, укључивањем родитеља дошли смо до разних идеја које смо реализовали.