Пројекат – “Испод стреха беле коке вире” – ЗУБИ

ПРЕДШКОЛСКА ГРУПА 2

Васпитачи: Милијана Михајловић и Милена Николић

Пројекат – Испод стреха беле коке вире” – ЗУБИ

Повод за тему пројекта била је свакодневна прича о зубићима, клаћење, вађење и израстање нових. Пратили смо дечја интересовања и кренули у истраживање. Укључивали смо родитеље, посетили стоматолошке ординације и проширивали наша сазнања, стварали навике за прање зуба и жељно ишчекивали “Зубић вилу”.

“Свако дете треба знати, да је важно зубе прати,

да не идеш код зубара, прањем зуба нема квара.“