Семинар за васпитаче

У суботу 15.12.2018. године за васпитаче и медицинске сестре васпитаче одржан је семинар као вид стручног усавршавања. Тема семинара била је: „ВАСПИТНО ОБРАЗОВНА ПРАКСА ИНДИВИДУАЛИЗОВАНОГ УЧЕЊА И УЧЕЊА ДЕЦЕ У МАЛИМ ГРУПАМА“

Предавачи:

Татјана Ристивојевић, Јелена Михајловић, Ксенија Сантрач и Ана Поп

  • Васпитачи су упознати са основним постулатима Марије Монтесори
  • Програмирањем
  • Посматрањем постигнућа детета
  • Средином за учење – Материјалима, структуром материјала
  • Учењем у мањим групама
  • Индивидуализацијом

Погледајте фотографије >>