Пројекат “Играју се руке две…”

Васпитна 3 група
Васпитачи: Емилија Здравковић и Данијела Ђорђевић
Пројекат “Играју се руке две…”
Кад се много малих сложи
Тад се снага стопут множи…..
Ка се мале руке сложе
Све се може , све се може…..
Пројекат „Играју се руке две ….“ кренуо је на иницијативу деце која су током транзиције највише времена проводила у делу који је предвиђен за симболичку просторну целину.
Кроз пројкат деца су укључена у животно-практичним ситуацијама где развијају рутину, ритуале и аутентичне ситуације, како у вртићу, тако и ван установе. Деца граде односе, уче да се брину о сопственом здрављу и здравом окружењу. Имају могућност да истражују, експериметишу,стварају и да се интегришу са децом из других васпитних група.
Као партнери у пројекат укључени су родитељи и локална заједница.
За добробит деце васпитачи уважавају и подржавају њихове потребе, интересе и интересовања.