Дечија недеља

Обележавање Дечије недеље   започели смо медиском промоцијом, „Буцковом химном „, драмским приказом дечијих права .

Наставили смо спортским активностима“Моје је право да растем здраво“, обиласком спортског центра „Подина“, такмичарским  спортском активностима између група.

Дружили смо се са родитељима на радионици изрђивали“ Добру играчку“.

Посетили смо председника СО Сокобања и Народну библиотеку „Стеван Сремац“, и израђивали књигу „Добра књига“.

Задњи дан дечије недеље обележен је Мађионичарском представом „Оскар“ и Хуманитарним базаром-„Добра играчка“.