Упис деце у ПУ “Буцко“ Сокобања

Од 22.фебруара 2021.године поново ће бити активна електронска услуга Е вртић у ПУ „Буцко“ Сокобања која омогућава електронску пријаву за упис деце у предшколску установу. Пријава се подноси на Порталу еУправа, попуњавањем online обрасца. Прилагање потребних докумената није потребно јер се подацима приступа аутоматски.

У циљу ажурирања истих као и због могућих промена статуса родитеља (радни,брачни и сл.), потребно је ново подношење Е пријаве за децу која нису уписана у предшколску установу, односно која се налазе  на листи чекања а и даље постоји интересовање за пријем.