Тема пројекта : Школирање

П.П Г 3
Васпитач:Љубинка Стевановић
Разноврсном понудом игара и активности,стварајући ситуације у којима деца активно учествују вербално и невербално,негујући поверење,партнерство,осећај сигурности,дошли смо до нових говорних постигнућа.
Уз приче и сликовнице,прешли смо на приче у слици и речи,формирали нови центар у коме правимо наше Слико-приче.Играли смо игре: словна-тражилица;азбука-игралиште;На слово,на слово.Позивамо родитеље да помогну око писања слико-приче.Делили смо речи на слогове,разбрајали.Описивали предмете,величину,боју,текстуру,укус,мирис,звук.Правили смо риму.Формирали слова својим телом.Кроз игру Ковчег,меморисали што већи низ речи.
Како је настала азбука, одговор смо потражили у библиотеци. риликом посете школи, рушимо предрасуде и закључујемо да школа није баук.