Стручни сусрети медицинских сестара- Кладово

У периоду од 06.12-10.12.2022..године медицинске сестре васпитачи  П.У“Буцко“ присуствовали су Стручним сусретима у Кладову под називом „Пефлексивни практичар у грађељу заједнице учења у вртићу“, презентовали су рад  Заједничка игра деце и одраслих у свету промена и грађење нове праксе .“ Шта то сиај“.