„Шта се све окреће“- старија јаслена група

Деца старије јаслене групе са медицинским сестрама васпитачима Данијелом и Јасмином истраживали су „Шта се све окреће „, а шта може да се покреће. Јачали смо нашу заједницу и односе са децом, родитељима, децом и васпитачима из других група али и локалном заједницом.
Створили смо са децом инспиративно окружење и обезбедиле разне материјале за истраживање и игру.