Пројекат ,,Види ме, нема ме” Старија јаслена група

Старија јаслена група- мед.сестре васпитачи Данијела Миловановић и Јасмина Стевановић

У пројекту ,,Види ме, нема ме” истражујемо где све можемо да се сакријемо? Шта све можемо да сакријемо? Ко се све крије?

Током свакодневне игре деце истражујемо и долазимо до одговора на наша питања.

Откривамо да можемо да се сакријемо у кутији, испод креветића, у дворишту и холу. У сарадњи са родитељима, осталим запосленима у вртићу и локалном заједницом израђујемо наше скривалице. Откривамо да и пуж има своју кућицу где може да се сакрије.