Пројекат: “Точколовићи”

Васпитна 3 група
Васпитачи: Емилија Здравковић и Данијела Ђорђевић
Пројекат: “Точколовићи”
“Нећеш ваљда да се мучиш о обичном точку да ме учиш.
У глави ми влада прави дар-мар кад мислиш да је точак толико важна свар.
Точкови, точкови, точкови,…
Аутомобил – точкови
Авион – точкови
Воз – точкови
Тротинет – точкови
Бицикл – точкови,…
Можеш набрајати до сутра, …….
Без точкова нема ни једне машине!”
Дете учи сопственим чињењем и учешћем у заједничким активностима са вршњацима и одраслима. Тако је и повод за пројекат “Точколовићи” био посета “Iron lift 2021”.
Собзиром да је игра јединсвен чин у ком се активирају сви потенцијали детета она је и начин на који дете приступа активностима. Деца се осећају добро, активирају све своје потенцијале и превазилазе све своје границе. Игра је основ развијања и испољавања свих димензија добробити детета. Тако и ми крећемо у ново истраживање.