Обавештење

  1. Предшколска установа „Буцко“ Сокобања ће у наредном периоду, а почев од 01.06.2020. године, примати уписану децу чији родитељи нису у могућности да прибаве потврду од послодавца.
  2. Поновни повратак детета у колектив потребно је најавити најмање 2 дана раније, ради правовременог планирања и организације рада у установи.
  3. Неопходно је да за свако дете постоји потврда да је здраво и уредно вакцинисано.

НАПОМЕНА:

У складу са Упутством министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 610-00-00346/2020-07 од 20.05.2020. године и Наредбе штаба за ванредне ситуације Општине Сокобања од 29.05.2020. године, број 217-24/20, препоручује се родитељима, уколико је то могуће, да и даље остану са децом код куће или да пронађу алтернативни начин бриге о деци, док траје опасност од ширења епидемије вирусом COVID-19.

У Установи се свакодневно испуњавају санитарно хигијенски услови, у циљу заштите здравља и безбедности деце, родитеља и запослених